Czy trzeba pozwalać sąsiadom na przejazd przez swój teren?

Właściciele nieruchomości, często w trudnych warunkach spotykają się z problemami związanymi z dojazdem do pewnej nieruchomości. Często zdarza się tak, że pewna nieruchomość otoczona jest przez inne nieruchomości i żadna droga publiczna do niej nie prowadzi. Wydawać by się mogło, że w takich sytuacjach właściciel tejże otoczonej nieruchomości może tylko wzruszyć ramionami i nie wykorzystywać jej (o ile nie będzie miał przychylnych sąsiadów). Na szczęście polskie regulacje sprawiają, że jego sytuacja nie jest wcale taka opłakana. Wszystko dzięki instytucji kodeksu cywilnego nazywanej służebnością drogi koniecznej. Służebność taka może być zawarta w umowie, jednak może ją nakazać w określonych przypadkach także i sąd.

Służebność drogi koniecznej

W przypadkach, w których właściciel gruntu nie ma dostępu do drogi publicznej ze swojej nieruchomości albo do budynków gospodarskich, może żądać od właścicieli nieruchomości sąsiednich utworzenia służebności drogi koniecznej. Polega ona na tym, że właściciel odizolowanej nieruchomości będzie mógł korzystać z nieruchomości sąsiada do przeprawienia się do drogi publicznej lub własnych budynków gospodarskich.

Wytaczanie drogi koniecznej

Droga konieczna powinna być jednak wytaczana w taki sposób, by było to nieuciążliwe. Jeżeli mamy do wyboru krótszą drogę żwirową oraz dłuższą drogę betonową (prowadzące do tego samego miejsca), powinno wybrać się drogę żwirową, o ile będzie to korzystniejsze dla właściciela nieruchomości, na której terenie będzie droga konieczna.

Sprawdź https://otico.pl/blog/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*